مشاوره مالیاتی آنلاین مشاوره مالیاتی پیشگامان حساب

خدمات حسابرسی

خدمات حسابرسی شرکت پیشگامان حساب

شرکت پیشگامان حساب با اعضای انجمن حسابرسان ایران همکاری داشته و با آگاهی کامل از دغدغه‌های مودیان در تلاش است تا بتواند خدمات  حسابرسی مطلوب را به آنان ارائه دهد.

گروه ما سعی دارد تا گامی بزرگ در جهت بهبود شرایط مالیاتی مودیان بردارد.

خدمات حسابرسی نوعی فرآیند نظارتی بر عملکرد حسابداران است.

حسابرس در این فرآیند تمامی صورت‌های مالی یک شرکت را به دقت بررسی کرده و بدون هیچ‌گونه جانب داری میزان انطباق این اسناد با استانداردهای حسابداری و قانونی را می‌سنجد.

حسابرس باید پس از بررسی گزارش‌های مالی ریسک‌های موجود را شناسایی و ارزیابی نماید.

خدمات حسابرسی و امور مالی پیشگامان حساب

معرفی خدمات حسابرسی پیشگامان حساب

از دیدگاه آیین رفتار حرفه‌ای، اهداف حرفه حسابداری عبارت از دستیابی به بهترین اصول و ضوابط حرفه‌ای، اجرای عملیات در بالاترین سظح ممکن، بر اساس اصول و ضوابط مذکور و به طور کلی تامین منافع عمومی است.

بند ۱۰ آیین رفتار حرفه‌ای

پس از آن‌که حسابرس با آگاهی کامل از استاندارد‌های حسابرسی تمامی اسناد را مورد بازبینی قرار داد گزارشی تهیه نموده و با توضیح روند کار، نظر خود را نسبت به گزارشات مالی اعلام می‌کند.

هر‌چند حسابرسی می‌تواند با اهداف گوناگونی انجام پذیرد اما طبق ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی زیر ملزم به ارائه گزارش حسابرسی رسمی هستند.

نحوه ارائه گزارش حسابرسی

این گزارش باید همزمان با ارائه اظهار‌نامه یا نهایتاً تا سه ماه پس از مهلت انقضای ارائه اظهارنامه عملکرد هر سال به اداره دارایی تحویل داده شود، در غیر این صورت علاوه بر آن‌که درآمد مودی از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق نیز به دلیل عدم ارائه گزارش حسابرسی در تاریخ مقرر از مودی دریافت می‌گردد.

♦ شرکت‌های موضوع بند‌های “الف” و “د” ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصیصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی که به شرح زیر‌‌اند:

  1. شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش بورس اوراق بهادار.
  2. شرکت‌ها و موسسات موضوع بند‌های “الف” و “ب” ماده ۷ اساس‌نامه قانونی سازمان حسابرسی.

(لازم به ذکر است این بند برای مشمولینی که شروع سال مالی آن‌ها از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۴ و بعدتر از آن است، لازم‌الاجراست.)

  1. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس نوع فعالیت.
  2. شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون “اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت‌های خارجی مصوب ۱۳۷۶″، در ایران ثبت شده‌اند.
  3. شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها.
  4. موسسات و نهاد‌های عمومی غیر‌دولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آن‌ها.
  5. اشخاص حقیقی یا حقوقی بر اساس حجم فعالیت.
  6. سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که طبق آخرین اظهار‌نامه تسلیمی، کل درآمد نا‌خالص آن‌ها بیش از ۵۰ میلیارد ریال یا جمع دارایی آنان (طبق ستون بدهکار در تراز‌نامه) بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد، مکلف به ارائه گزارش حسابرسی رسمی هستند.

(لازم به ذکر است این بند برای مشمولینی که شروع سال مالی آن‌ها از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۶ و بعد‌تر از آن است، لازم‌الاجراست)

♦ حضور حسابرس در شرکت‌ها

از آن‌جا که غالباً حسابرسی به صورت سالیانه انجام می‌شود، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند به جای استخدام حسابرس داخلی از خدمات موسسه‌های حسابرسی استفاده کنند.

بدین منظور بهتر است از دقت و کیفیت عملکرد موسسه حسابرسی اطمینان حاصل کنند تا بتوانند بی‌هیچ تردیدی مدارک مالی خود را در اختیار آن‌ها قرار دهند.

هر حسابرس پس از آن‌که صورت‌های مالی را از تمامی جوانب حائز اهمیت مورد بررسی قرار می‌دهد، باید اظهار‌نظر خود را به صورت گزارشی استاندارد تهیه نموده و به عنوان نتیجه نهایی حسابرسی ارائه دهد.

♦ تقسیم بندی اظهار نظرهای حسابرس:

الف) اظهار‌نظر مقبول

این اظهار‌نظر نشان‌دهنده آن است که تمامی صورت‌های مالی به گونه‌ای تنظیم شده که هیچ‌گونه تحریف با اهمیتی در آن صورت نگرفته است. در این اظهار‌نظر حسابرس بیان می‌کند که تمامی گزارشات مالی بر اساس استاندارد‌های حسابداری تنظیم شده و دامنه رسیدگی نیز مطلوب بوده است.

ب) اظهار‌نظر مشروط

اگر حسابرس در گزارش‌های مالی با عدم رعایت استاندارد حسابداری مواجه شود و این عدم انطباق مربوط به مسائل مهم اما غیر‌اساسی باشد، اظهار‌نظر خود را مشروط اعلام می‌کند. این نوع گزارش نوعی اظهار‌نظر مقبول است که حسابرس با اضافه کردن توضیحاتی به گزارش خود عوامل مشروط کننده مقبولیت را بیان می‌کند. جالب است بدانید اصولا درصد بالایی از گزارشات حسابرسی در این دسته قرار می‌گیرند.

پ) اظهار‌نظر مردود

درصورتی که در فرآیند حسابرسی، موارد انحراف از استانداردهای حسابرسی تاثیر اساسی بر گزارش مالی مورد بررسی داشته باشند، حسابرس اظهار‌نظر مردود صادر خواهد نمود.

ت) عدم اظهار‌نظر

در صورتی که حسابرس هنگام بررسی صورت‌های مالی با محدودیت یا ابهام اساسی مواجه شود به گونه‌ای که نتواند تاثیر آن ابهام یا محدودیت را بر صورت‌های مالی تعیین کند ، گزارش حسابرسی عدم اظهار‌نظر صادر خواهد نمود.

♦ تاثیر گزارش حسابرسی بر فعالیت یک شرکت

اسناد مالی هرشرکت باید به گونه‌ای تنظیم شود که در نتیجه حسابرسی رای مقبول یا مشروط برای آن صادر گردد، در غیر این صورت آن شرکت فاقد اعتبار کافی بوده و معاملات سهام آن تا برطرف شدن دلایل مردود یا عدم اظهار‌نظر متوقف خواهد شد.

موسسه حسابرسی و حسابداری مالیاتی پیشگامان حساب با ۱۰ سال تجربه موثر در امور مالیاتی می‌تواند شما را در تنظیم اسناد مالی قابل دفاع،  مطابق با قانون و استاندارد‌های حسابداری یاری کند.

فهرست